Persbericht

a
Hugo Smit wint proces

Na een langdurig rechterlijk proces is het einde ervan in zicht voor Hugo Smit, auteur van De liegende rechter. De zaak tussen aanklagend partij Hans Westenberg, de Raad en de Staat en verdedigend partij Hugo Smit betrof een dispuut over een boek die de voorgestelde belangenverstrengeling van Westenberg tijdens de ‘Chipshol-zaak’ kenbaar maakte.

Het boek beschreef beschuldigende telefoongesprekken tussen toenmalig rechter Westenberg en advocaten Hugo Smit en Roland Gerritsen, waarin naar voren kwam dat de rechter partijdig bleek te zijn ten gunste van de oppositie en pleitte voor een schikking, terwijl de zaak nog in voltrekking was. Hans Westenberg heeft deze beschuldigingen sinds 2004 stellig ontkend, ondanks het feit dat het gerechtshof in Den Haag meerdere malen aangaf dat er telefonisch contact was geweest.

Sinds die eerste aanklacht van Westenberg is er na twaalf jaar door het hof in Den Haag besloten dat Smit ten onrechte is beschuldigd. Het besluit luidt dat de verdedigende partij een schadevergoeding moet ontvangen van de aanklagende partij. De hoogte van het bedrag zal onderling worden besproken. Als er voor juni 2017 geen schikking is getroffen, zal het hof het uiteindelijke bedrag vaststellen. De aanklagende partij wordt ook geacht belastende uitspraken over de advocaat die tijdens Kamervragen in 2006 zijn gedaan recht te zetten in zowel NRC Handelsblad als Het Financiële Dagblad.

a
Over De liegende rechter:

Een bijzondere inkijk in wat men de sociologie van de rechtspraktijk zou kunnen noemen. – Dr. A. Peper, oud-burgemeester van Rotterdam en oud-minister van Binnenlandse Zaken

Onvoorspelbaar en onvoorstelbaar wat hier wordt beschreven. Goed geschreven, mooie stijl, goed gedocumenteerd. – Prof. mr. A.W. Jongbloed, hoogleraar burgerlijk recht, Molengraaff Instituut, Universiteit Utrecht

Schokkend en ontluisterend. In Nederland ben ik niet eerder een geval van reputatieschade tegengekomen van deze omvang. Dit slaat werkelijk alles. – Prof. dr. A. van der Meiden, emeritus hoogleraar communicatiewetenschappen, Universiteit Utrecht

Onthullend, onthutsend, beschamend en alarmerend aangaande integriteit en echte ruggen, waarbij ik mij uitdrukkelijk niet uitlaat over het aanhangige hoger beroep. Hopelijk draagt dit boek bij tot doorbreking van de door Smit beschreven angstcultuur, die ook ik helaas heb ervaren. – Mr. W.F. Roelink, advocaat en rechter-plaatsvervanger

 


Boeklovers